Edicions anteriors

XI Premis el CAC a l'escola

  Categoria A. Alumnat i Centres Educatius
    Educació infantil segon cicle i educació primària cicle inicial
  Primer premi
  Autor/s: Escola Tibidabo (Barcelona). Curs: P5 (Cangurs)
  Títol: Projecte Emma - Un conte de llops
  Resum:

  A partir del cinema i el teatre el projecte treballa en l'adquisició de competències bàsiques i nocions cinematogràfiques i audiovisuals. El jurat valora positivament la realització, el muntatge musical, la participació de l'alumnat en totes les fases del treball i la transposició del llenguatge de les titelles a l'audiovisual i destaca l'argumentació, el ritme i la màgia.

    Treball presentat

    Vídeo premiat

    Vídeo íntegre

   

  Segon premi
  Autor/s: Escola El Sagrer (Barcelona). Curs: 2n B
  Títol: 1r Festival de curts de cinema
  Resum:

  Aquest projecte treballa el cinema des diverses perspectives, tant històrica com pràctica, amb l'objectiu final de gravar diversos curtmetratges. El jurat valora la bona acció educativa en el llenguatge audiovisual del treball en els diferents gèneres i en destaca, a més, la iniciativa d'organitzar un festival popular de cinema al barri i la transversalitat del projecte.

    Treball presentat

    Vídeo premiat (fragment)

    Vídeo íntegre

  Menció
  Autor/s: Col·legi Sant Pau Apòstol (Tarragona). Cursos: 1r A i B
  Títol: Videoclips: “Superesmorza” i “Fem un salt”
  Resum:

  L'activitat "Fem un videoclip" aprofita aquest gènere audiovisual per a treballar de forma "divertida" diverses àrees del currículum del cicle inicial de primària (llengües, medi, educació artística, etc). El jurat destaca el dinamisme i la frescor dels dos muntatges audiovisuals, amb una participació i una implicació molt actives de tot l'alumnat.

    Treball presentat 1  Treball presentat 2

    Vídeo premiat (fragment)

    Vídeo íntegre

   


    Educació primària cicle mitjà i cicle superior
  Primer premi
  Autor/s: Escola Josep Dalmau Carles (Girona). Cursos: 3r, 4t, 5è i 6è
  Títol: El guió d’un projecte audiovisual
  Resum:

  Es presenten sis treballs de diferent format i durada segons el curs, on els alumnes, amb una participació notable, han aprés a fer un guió d'acord amb les característiques de cada gènere audiovisual i n'han planificat la realització. El jurat valora la seva acció educativa completa i la implicació de quatre cursos escolars.

    Treball presentat

    Vídeo premiat (fragment)

    Vídeo íntegre

   

  Segon premi
  Autor/s: Escola Drassanes (Barcelona). Curs: 5è
  Títol: Fem una pel·li! Projecte audiovisual
  Resum:

  Es presenta un projecte audiovisual en el marc del qual es treballa l'origen del cinema, el llenguatge cinematogràfic, el guió ... i s'elabora un curt. El treball aconsegueix, amb un discurs planer, una profunditat i una màgia pròpies de l'audiovisual. Assoleix la transmissió d'un missatge de cooperació a partir d'un eslògan potent: "Si treballem junts, hi guanyem tots".

    Treball presentat

    Vídeo premiat (fragment)

    Vídeo íntegre

   


    Educació secundària obligatòria
  Primer premi
  Autor/s: 1r premi. Institut La Garrotxa (Olot). Curs: 4t A, B i C
  Títol: Be brave
  Resum:

  Audiovisual preparat al voltant d'un tema escollit i explicat a partir de propostes dels alumnes, dels quals destaca l'esforç per afrontar els temors, les vivències i les emocions amb una actitud de superació personal. El projecte compta amb un bon tractament del llenguatge audiovisual i una composició acurada dels plans. Se'n valora la creativitat en la posada en escena.

    Treball presentat

    Vídeo premiat (fragment)

    Vídeo íntegre

   

  Segon premi
  Autor/s: Institut Molí de la Vila (Capellades). Curs: Aula Oberta
  Títol: “Cinema a l’aula”. Títol del curtmetratge: 180º
  Resum:

  Projecte de cinema treballat a l'aula oberta; es premia perquè és enginyós i transmet un missatge de sensibilització envers l'exclusió i assetjament juvenil en l'àmbit escolar. En destaca la implicació de l'alumnat, el domini del llenguatge audiovisual, la utilització de plans subjectius, les el•lipsis i la significació que té la utilització del blanc i negre i del color.

    Treball presentat

    Vídeo premiat (fragment)

    Vídeo íntegre

   

  Menció
  Autor/s: Escola Solc (Barcelona). Curs: 3r
  Títol: Construir imatges per conviure
  Resum:

  Producció audiovisual desenvolupada entre tutoria i educació per a la tecnologia; es premia perquè és un projecte fresc, que aborda amb naturalitat i valentia, en l'àmbit de les relacions entre els adolescents, el dret a la diferència i el respecte que ha de merèixer per part del col·lectiu. El jurat valora l'estructuració i la qualitat del treball.

    Treball presentat

    Vídeo premiat (fragment)

    Vídeo íntegre

   


    Educació secundària postobligatòria
  Primer premi
  Autor/s: Jesús Cruz Ramos. Institut Ramon Coll i Rodés (Lloret de Mar). Curs: 2n de batxillerat B
  Títol: Bottomless. I de què serveix un llibre sense dibuixos ni diàlegs?
  Resum:

  Treball de recerca sobre els orígens del cinema, que incideix sobre la necessitat de l'ésser humà de capturar la imatge i el moviment. Es premia perquè és un treball imaginatiu, perfeccionista, creatiu i suggeridor. Transmet sensibilitat i calidesa, que trasllada a un món màgic, amb una tècnica molt acurada i amb domini de l'stopmotion.

    Treball presentat

    Vídeo premiat (fragment)

    Vídeo íntegre

   

  Segon premi
  Autor/s: Rubén Gonzalez Sánchez. Institut Antoni Martí i Franquès (Tarragona). 2n de batxillerat
  Títol: Peter Pan. Creació d’un curtmetratge
  Resum:

  Treball de recerca que se centra en la síndrome de Peter Pan, estudiant la malaltia com a punt de partida per a elaborar una producció audiovisual. Es premia perquè tracta un tema interessant i poc habitual, transmet una imatge positiva de la síndrome i utilitza els efectes de manera adient. En definitiva, es tracta d'un curtmetratge creatiu i ben construït.

    Treball presentat

  Menció
  Autor/s: Jan Nebot Torrella. Institut Maria Aurèlia Capmany (Cornellà del Llobregat). 2n de batxillerat artístic
  Títol: El cinema documental
  Resum:

  Aproximació teòrica al gènere documental mitjançant un treball de recerca que li permet a l'alumne veure la complexitat d'aquest gènere. El jurat destaca la seva capacitat de plasmar i d'expressar en imatges la temàtica tractada amb un bon control de la tècnica del curtmetratge.

    Treball presentat

    Vídeo premiat (fragment)

    Vídeo íntegre

   

  Autor/s: Elisabet Rovira Ribas. Institut Les Corts (Barcelona). Curs: 2n de batxillerat
  Títol: Un dia qualsevol
  Resum:

  Treball de recerca que explica la preproducció, la producció i la postproducció d'un curtmetratge; el jurat valora la idea original del guió i la posada en escena. Aconsegueix plasmar de manera original i ben estructurada les fases de realització d'un curtmetratge.

    Treball presentat

    Vídeo premiat (fragment)

    Vídeo íntegre

   

   Categoria B. Professorat
    Professorat
  Primer premi
  Autor/s: Claustre professorat, representat per Núria Serra Gamisons. Escola Ponent (Terrassa)
  Títol: 28 mirades del Ponent
  Resum:

  D'aquesta experiència de centre el jurat en valora la implicació de tot el claustre i el fet que sigui un treball multidisciplinari, multicurricular i multimodal que utilitza mitjans audiovisuals diversos: vídeo, fotografia, música, narració, etc. És un projecte que implica els diferents membres de la comunitat educativa i empra els audiovisuals com a eina d'integració.

    Treball presentat

    Vídeo premiat (fragment)

    Vídeo íntegre

   

  Segon premi
  Autor/s: Josep Lluís Alzamora Julbe. Institut Narcís Oller (Valls)
  Títol: Creació de materials per a la realitat augmentada i l’aplicació a l’aula
  Resum:

  Experiència desenvolupada a Batxillerat i que treballa en l'aprenentatge de programari per a la treballar la realitat augmentada i el 3D. Projecte innovador que destaca pel seu nivell tècnic, que engresca l'alumnat i fomenta la creativitat. Se'n valora la vinculació entre l'aspecte tecnològic i l'audiovisual plàstic.

    Treball presentat

    Vídeo premiat (fragment)

    Vídeo íntegre

   


  XI Convocatòria dels premis "el CAC a l'escola"
XI Veredicte dels premis "el CAC a l'escola"


Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC)

 • Carrer dels Vergós, 36-42 
 • 08017 Barcelona


Contacte

 • Tel. 93 557 50 00 
 • Fax. 93 557 50 01