Edicions anteriors

V Premis El CAC a l'escola

V Premis EL CAC a l'escola
  Categoria A. Alumnat i Centres Educatius
    Educació infantil i primària cicle inicial
  Primer premi
  Autor/s: CEIP Puig d'Arques (Cassà de la Selva)
  Títol: La televisió. Fem un concurs
  Resum: Treball d'anàlisi sobre els concursos televisius a través dels quals els alumnes hi descobreixen i en treballen tots els mecanismes. Se n'elabora un prenent en consideració totes les fases, des dels guions a l'execució.

   Treball presentat

   Vídeo premiat

  Segon premi
  Autor/s: CEIP Rocafonda (Mataró)
  Títol: Aprenem a partir d'un anunci
  Resum:

  Com ja assenyala el títol del treball, a partir d'un sol anunci s'analitzen diferents aspectes comunicatius. Realitzen activitats interdisciplinàries que incorporen la comunicació oral, escrita, plàstica i audiovisual.

   Treball presentat

   Vídeo premiat

  Tercer premi
  Autor/s: CEIP Labandària (Sant Andreu de Llavaneres)
  Títol: Infolabandària
  Resum:

  Aquest treball aborda l'anàlisi de la informació als mitjans de comunicació fonamentalment televisió i internet, amb nens i nenes d'educació infantil. La metodologia és activa i general la participació directa dels alumnes.

   Treball presentat

   Vídeo premiat


    Educació primària cicle mitjà i cicle superior
  Primer premi
  Autor/s: CEIP Josep Pallach (Girona)
  Títol: El telenotícies
  Resum:

  Els alumnes aprenen i treballen les diferents opcions que hi ha a l'hora de presentar un fet segons el punt de vista del mitjà, entre d'altres aspectes. S'elabora un informatiu en el qual s'incorporen elements com reconstruccions de l'escenari d'una notícia o corresponsals.

   Treball presentat

   Vídeo premiat

  Segon premi
  Autor/s: CEIP Dolors Monserdà-Santapau (Barcelona)
  Títol: Mirar i pensar davant la tele
  Resum:

  Aposta global del centre d'integració de l'educació en comunicació audiovisual al currículum, incorporant l'àmbit familiar al grup de treball. Es treballa fonamentalment la televisió per tal de fomentar l'esperit crític amb els mitjans.

   Treball presentat

   Vídeo premiat

  Tercer premi
  Autor/s: CEIP Josep Dalmau i Carles (Girona)
  Títol: La publicitat dins el context del PECA
  Resum:

  Incorporació de la comunicació audiovisual al centre amb la publicitat com a eix vertebrador de tot el projecte. Es treballa a partir d'anuncis que els alumnes coneixen i no es limita a la reflexió sinó que també produeixen un anunci.

   Treball presentat

   Vídeo premiat


    Educació secundària obligatòria - primer cicle
  Primer premi
  Autor/s: IES Carles Vallbona (Granollers)
  Títol: L'opinió de l'alumnat sobre premsa i televisió com a fonts d'informació
  Resum:

  En aquest projecte es treballa el llenguatge audiovisual des de difererents àmbits i mitjans, com ara la televisió, la ràdio i la premsa fins arribar a la producció d'un informatiu televisat.

   Treball presentat

   Vídeo premiat

  Segon premi: Desert
  Tercer premi
  Autor/s: SES Teià (Teià)
  Títol: El món des d'una finestra
  Resum: Experiència interessant pel que representa incorporar la comunicació audiovisual a l'àrea de llengua castellana. S'avalua molt positivament el treball realitzat sobre el llenguatge dels mòbils.

   Treball presentat

   Vídeo premiat


    Educació secundària obligatòria - segon cicle
  Primer premi: Desert
  Segon premi: Desert
  Tercer premi: Desert

    Educació secundària postobligatòria
  Primer premi
  Autor/s: Aina Soler Nogués (IES Castell d'Estela - Amer)
  Títol: Anàlisis de diferents anuncis de colònia i realització d'un spot publicitari
  Resum:

  Treball que destaca pel fet d'utilitzar la publicitat no únicament com a element d'anàlisi sinó com a mitjà per a desenvolupar la creativitat dels alumnes. Destaca l'ús de la tècnica en la realització i el missatge final que publicita.

   Treball presentat

   Vídeo premiat

  Segon premi
  Autor/s: Clàudia Nogués Pérez (IES Celestí Bellera - Granollers)
  Títol: Mitjans de comunicació i esport
  Resum:

  D'aquest treball destaca l'originalitat del tema escollit, ja que els esports tenen molt d'impacte entre els adolescents i no és un tema gaire tractat per la investigació. També realitza una recerca entorn de la presència de la dona en l'esport en els mitjans analitzats.

   Treball presentat

  Tercer premi
  Autor/s: Clara Fontdevila (IES Pius Font i Quer - Manresa)
  Títol: De Disney a Les tres bessones
  Resum:

  D'aquest treball destaca el plantejament així com el discurs que es va creant amb la incorporació de diferents aspectes sobre l'animació, així com el ritme que s'aconsegueix i l'aplicació de l'anàlisi comparativa.

   Treball presentat

   Categoria B. Professorat
    Professorat
  Primer premi
  Autor/s: Magda Blanes Orts
  Títol: Avaluació de la competència en comunicació audiovisual en finalitzar la primària. Instruments i validació.
  Resum: Treball fruit d'una llicència d'estudis del Departament d'Educació; és pioner perquè presenta una proposta d'instruments avaluatius sobre la comunicació audiovisual amb l'objectiu d'avaluar les competències audiovisuals dels alumnes.

  Treball presentat

  Segon premi
  Autor/s: Mercè Sanuy Burgués
  Títol: Literatura catalana i cinema. Proposta educativa d'incorporació en l'educació secundària de l'educació audiovisual.
  Resum:

  D'aquest treball destaca la reflexió sobre les adaptacions literàries al cinema per tal de descobrir a l'alumnat el llenguatge cinematogràfic i la seva relació directia amb la literatura.

   Treball presentat


  V Convocatòria dels premis "el CAC a l'escola"
 V Veredicte dels premis "el CAC a l'escola"


Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC)

 • Carrer dels Vergós, 36-42 
 • 08017 Barcelona


Contacte

 • Tel. 93 557 50 00 
 • Fax. 93 557 50 01