Convocatòria dels XIV Premis el CAC a l'escola

Consulti la convocatòria i els requisits de participació a la documentació següent:

  Bases de la convocatòria en català i en castellà

Sol·licituds de participació als XIV Premis el CAC a l'escola

Per poder participar al concurs es necessari descarregar i emplenar la documentació:

Sol·licitud categoria A: alumnat de centres educatius en català i en castellà
Sol·licitud de categoria B: professorat de centres educatius en català i en castellà
Certificat de treball de recerca (annex 3) en català i en castellà

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya convoca els XIV Premis el CAC a l’escola

Quin és l’objectiu?

Premiar les vostres habilitats en l’anàlisi, la reflexió i la producció dels continguts audiovisuals.

Qui hi pot participar?

Categoria A

L’alumnat de totes les escoles i instituts de Catalunya des d’educació infantil fins a batxillerat. També l’alumnat de cicles formatius de grau mitjà i superior. 

I encara més!!

L’alumnat de batxillerat i de cicles formatius de grau superior poden presentar els seus treballs de recerca o síntesi d’una manera individual o col·lectiva.

Categoria B

El professorat de centres educatius públics i privats de Catalunya des d’educació infantil fins a batxillerat. També el professorat de cicles formatius i de les escoles d’educació especial.

Hi pot participar més d’una classe de la mateixa escola?

I tant!! Cada centre pot inscriure el nombre de classes i d’alumnes que desitgi

Quin és el premi?

Hi ha:

7 primers premis amb una dotació de 1000 euros.
7 segons premis amb una dotació de 500 euros.

Què ha d’incloure el treball?

Categoria A (alumnat)

1. L’imprès de sol·licitud de participació original degudament emplenat.
2. Documentació en suport digital (format CD, DVD, USB o enllaç), on consti:

  • D’una banda, un document en PDF que reculli, entre d’altres,  una descripció de l’experiència, dels objectius, les competències treballades i la temporització. 
  • De l’altra, el treball audiovisual resultant de l’experiència.

Els treballs de recerca presentats pels alumnes de batxillerat o de treball de síntesi de CFGS resten exempts de presentar el document en PDF.

Categoria A (treballs de recerca)

Els treballs de recerca no han d'incloure els apartats anteriors. Només cal presentar el treball audiovisual juntament amb la sol·licitud i un certificat del centre.

Categoria B (professorat)

1. L’imprès de sol·licitud de participació original degudament emplenat.
2. La documentació  en suport digital (CD, DVD, USB o enllaç), on consti: 

  • D’una banda, un document en PDF que reculli, entre d’altres, aspectes com ara els objectius que es pretenen assolir, el context, la metodologia i les aplicacions que té en el sistema educatiu.
  • De l’altra, el treball audiovisual resultant de l’experiència.

I... atenció! !

 

Aquest any posem a prova la creativitat de l’alumnat i del professorat i  us demanem que feu un  vídeo-presentació o tràiler del treball audiovisual d’una durada d’entre 1 minut i 1 minut i 30 segons, que serà utilitzat com a material promocional al web dels Premis el CAC a l’escola i que ha de poder ser visionat per menors d’edat.

On el presento?

El treball acompanyat de la sol·licitud s’ha de presentar al registre de la seu del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, al carrer dels Vergós 36-42 de Barcelona.

O bé a les oficines de correus i als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanyi a la Generalitat de Catalunya o a l’Administració local.

Quan presento el treball?

Doncs ara mateix, si vols. I tens temps fins el 14 de març de 2017.

Lliurament de premis

Els Premis es lliuraran durant el mes de maig de 2017.

El lloc i la data es comunicaran amb antelació als guanyadors.

Prèviament al lliurament dels Premis, el CAC farà pública la llista de treballs finalistes.

Esperem els teus treballs!!

 

aquest resum no substitueix les bases publicades al DOGC

Material gràfic de la convocatòria

Convocatòria dels XIV premis 'el CAC a l'escola' Cartell dels XIV premis 'el CAC a l'escola'


Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC)

  • Carrer dels Vergós, 36-42 
  • 08017 Barcelona


Contacte

  • Tel. 93 557 50 00 
  • Fax. 93 557 50 01